Kull Dd

S*Purrs Corvette Dakota 7 veckor SBI n21 hane

S*Purrs Corvette Detroit 7 veckor SBI a hane

S*Purrs Corvette Daytona 500 7 veckor SBI a hona

Den 2 februari 2015 föddes två hanar och en hona efter
S*Purrs Corvette Key West (a) och CH Zarlee Special Edition (n21).

 

S*Purrs Corvette Dakota Hane Bruntabbymaskad
S*Purrs Corvette Detroit Hane Blåmaskad
S*Purrs Corvette Daytona 500 Hona Blåmaskad