S*Purrs Corvette High Performance Hane Blåtabbymaskad


Den 21 november 2008 föddes en blåtabbymaskade gosse efter
S*Skönhetens Engla (b 21) och S*Fjällsippans Tristan (a).